Project T&F Weefsel HF 1000 groen

T&F HF 1000 groen

Project T&F Weefsel HF 1000 groen Gemeentewerf Zwijndrecht

Voormalige gemeentewerf, Ringdijk Zwijndrecht, is gesaneerd.

Het terrein was in gebruik als huisvuilstort, waardoor de grond vervuild is.

Door middel van het aanbrengen van een signaleringsweefsel Bonar Bontec HF1000 groen (±50.000 m²) en een halve meter leeflaag wordt het risico om in contact te komen met de vervuilde grond vermeden.