Project Tupoleum®

Project Tupoleum® langs het spoor tussen Hedel en Den Bosch

Daar zit een luchtje aan: brandgeur in de strijd tegen konijnenholen

In maart 2017 is gestart met een project om konijnen en vossen te verdrijven op het traject Hedel en Den Bosch. Rail Road Systems heeft in opdracht van ProRail geurzuilen en kokers geplaatst.