Project Tupoleum® langs het spoor

Project Tupoleum® langs het spoor Betuwelijn

Wat een stank, denken de konijnen en mijden het spoor.

ELST – T&F Tupoleum® zuilen moeten vertragingen op het spoor tegengaan. ProRail heeft de proef op drie plaatsen in Nederland uit laten voeren door Rail Road Systems uit Rosmalen en met succes afgerond, één daarvan is in Gelderland langs de Betuwelijn.

Het spoor heeft last van beesten. Met enige regelmaat staan er dieren op het spoor – groot wild bijvoorbeeld – waardoor de trein moet stoppen of een aanrijding veroorzaakt. Ook dreigt het spoor op bepaalde trajecten te verzakken doordat konijnen er gangen onderdoor graven.