Project T&F Non Woven (PROTEC 500 + 800) + Woven (HF360)

T&F geotextielen: Non Woven PROTEC 500 + 800 de Wilp vuilstort

Project T&F Non Woven + Woven Wilp

ONDERAFDICHTING, UITBREIDING STORTPLAATS WILP

In Wilp heeft Attero een ca. 75 hectare groot terrein waarop afval duurzaam wordt verwerkt en opgeslagen. Om de aangeboden hoeveelheid vervuild slib ook toekomstig aan te kunnen is er een uitbreiding gerealiseerd. Ter voorkoming van verontreiniging van het grondwater is er gekozen voor een combinatie-afdichting, dit is een dubbellaags afdichting.

Eerst is het terrein geëgaliseerd en vrij van grove delen en is er een laag zand aangebracht, op deze laag is de eerste afdichtingslaag aangebracht. Dit is een waterdichte polymeer gemodificeerde kleilaag. Op deze laag is een 2mm dikke HDPE folie aangebracht, welke geheel aan elkaar is gelast. Na zoveel zorgvuldigheid dient de folie ook voldoende beschermd te worden, hiervoor is een beschermlaag NonWoven aangebracht; PROTEC 500. Eventuele scherpe delen kunnen hierdoor niet met de folie in aanraking komen. Op de laag PROTEC 500 is een laag van 1m schoon gefilterd drainagezand aangebracht. Omdat het vrij graven van de sleuven voor de drainageleidingen extra risico met zich mee brengt, heeft men extra beschermingsmaatregelen voorgeschreven ter plaatse van de toekomstige drainageleidingen, hier ligt een laag 800 gr/m² PROTEC 800 op de laag PROTEC 500.

Tot slot moet al het verzamelde water ook afgevoerd worden, hiervoor is een ringleiding rond het hele horizontale vlak aangelegd. Op de ringleiding is drainagezand aangebracht. Een speciaal geweven filtratie-geotextiel, HF360 zorgt ervoor dat het drainagezand haar drainerende functie blijft vervullen.